Trạng thái:
Đã bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
35
Số căn:
976
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Xuân Thuỷ
Loại: Apartment Trạng thái:Đã bán
Số Block:2 Số tầng:35
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:976 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Xuân Thuỷ
Loại: Apartment
Trạng thái:Đã bán
Số Block:2
Số tầng:35
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:976
Ngày hoàn thành: