Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
34
Số căn:
931
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Apartment Trạng thái:
Số Block:3 Số tầng:34
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:931 Ngày hoàn thành:
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Apartment
Trạng thái:
Số Block:3
Số tầng:34
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:931
Ngày hoàn thành: