Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
4,2ha
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Xuân Thuỷ
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:4,2ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Xuân Thuỷ
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:4,2ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: