TỔNG QUAN  |  TIỆN ÍCH  |  MẶT BẰNG  |  BẢNG GIÁ  |  CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG  |  SỰ KIỆN MỞ BÁN


 

 

MẶT BẰNG CĂN HỘ

 

mipec-rubick-layout

 

 
 

Căn Hộ A01

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

 

Căn Hộ A02

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

 

Căn Hộ A03

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ A04

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ A05

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ A06

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ A07

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ A08

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ A09

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ A10

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ A11

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ A12

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ A15

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ A16

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ A17

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

 
 
 
 
 
 
 

Căn Hộ S01

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ S02

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ S03

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ S04

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ S05

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ S06

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ S07

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ S08

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ S09

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ S10

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ S11

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ S12

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ S15

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ S16

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

Căn Hộ S17

 

mat-bang-can-ho-mipec-rubik-360

 
 
 
 
 
 
 
Hotline:0987 745 745